Ohjelmistoratkaisut. Sulautetut järjestelmät.

Tuotamme asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja työkonevalmistajien sekä puolustus- ja ilmateollisuuden käyttöön. Ratkaisumme sijoittuvat pääasiallisesti haastaviin ympäristöihin, missä ohjelmistojen toimintavarmuus ja turvallisuus ovat erityisen tärkeitä.

Asiakaslähtöinen suunnittelu, sovellusten käyttöliittymien selkeys ja korkea käytettävyys ovat siten olennainen osa ohjelmistojamme. Lue lisää »

Mittausjärjestelmät

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaan kanssa vaativiakin mittausjärjestelmiä liikkeen, äänen, video ja radioaaltojen mittaukseen.

Driftari-niminen analysointityökalumme kerää tietoja moottoriajoneuvojen nopeuksista, kiihtyvyyksistä, ajolinjoista ja drifteistä. Kaikkea kerättyä dataa voi jälkikäteen analysoida erillisellä web-käyttöliittymällä.

Pyörivien kone-elimien melun analysointiin olemme kehittäneet akustiikkateknologiaa hyödyntävän ohjelmistoratkaisun, joilla voimme tuottaa reaaliaikaista tietoa eri osien kulumisesta ja ennakoida vaurioiden syntymekanismeja.

Atmosfäärissä tapahtuvien ilmiöiden mittaamisessa olemme vielä alkutaipaleella, joskin osaamisemme on jo tunnustettu Oulun Yliopiston Sodankylän Observatoriossa. Kehitystyömme tuloksena tulee syntymään uusi sovellus, joka on hyödynnettävissä laajasti eri tutkajärjestelmissä. Lue lisää »

Paikkatieto ja paikannus

Vankkaa paikkatietoon liittyvää asiantuntijuuttamme olemme hyödyntäneet useassa asiakashankkeessa. Olemme mm. suunnitelleet ja toteuttaneet tukiohjelmistoja sekä hallinta- ja ohjausjärjestelmiä, joissa etäisyyksiä ja suuntia lasketaan koordinaattipisteiden välillä, ja paikkatietoa yhdistetään reaaliaikaiseen videoon. Lue lisää »

Konsultointi

Konsultteina olemme ammattitaitoinen ja luotettava valinta eri kokoisiin ja eri elinkaaren vaiheissa olevissa ohjelmistohankkeisiin. Toiminnan selkeys ja korkea sitoutuneisuus ovat tapamme toimia. Lue lisää »

Ajankohtaista:

Vierailu Brysselissä

Euroopan parlamentti

Codelma Oy oli Arktisen Geoinnovaatio keskuksen (CAGI) mukana Brysselissä tutustumassa EU:n toimintaan ja kertomassa keskuksen tavoitteista. Tapasimme muun muassa alueiden

Lue lisää »

Tapaustutkimus:

Työstössä: liikedatan analysointityökalu

Räätälöityjen mittausohjelmistojen jatkojalostuksen tuloksena meille on syntynyt oma ralliajon analysointityökalu DRIFTARI. Mittausohjelma kerää mm. ajoneuvon nopeudet, kiihtyvyydet, ajolinjat sekä luisut (drifti),

Lue lisää »

VALIKKO